Jak to probíhá?

podívejte se na VIDEO, jak se k nám dostanete

Přehrát video
Jak to funguje?

• Pokud zde budeme, tak Vám přijdeme otevřít.

• Pokud zde nebudeme, tak Vám přijde kód do SMS.

* Prostor je monitorován kamerami se záznamem. Ten slouží výhradně pro řešení případných reklamací, je uchováván pouze pro dobu nezbytně nutnou a není žádným způsobem zpřístupněn třetím stranám.